Gyproc® Drywall QUIET Habito® -Partition and Wall System with the soundproof property (STC 65)

ระบบผนังเบาเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร "ยิปรอค ไควเอท ฮาบิโต้" ผนังกั้นเสียง ชนิดแข็งแรงที่สุด แขวนของหนักได้ ค่า STC65