บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ตรัง

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ตรัง

7/4 หมู่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 (ติดโรงเรียนตรังวิทยา) Trang Thailand

7.568097, 99.644637