หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงใหม่ (2.)

หจก.กระจกฮั้วเชียงล้ง สาขาเชียงใหม่ (2.)

205/2 ถ.เมืองสมุทร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ Chaing Mai 50300 Thailand

18.8097667, 99.0007441