บริษัท บางใหญ่อลูมิเนียม จำกัด

บริษัท บางใหญ่อลูมิเนียม จำกัด

14/24 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง Nonthaburi 11110 Thailand

13.903822, 100.406697