บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา เพชรบูรณ์

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา เพชรบูรณ์

40 หมู่ 5 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ Phetchabun 67000 Thailand

16.376346, 101.117846