ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ทีมเทคนิค ยิปรอค ตราบ้าน สาธิต ฝึกอบรมการติดตั้งผนังเบา แก่ช่างและผู้สนใจที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดสาขาเวียงกุมกาม เชียงใหม่, 25 กรกฎาคม 2562 – ทีมเทคนิค ยิปรอค ตราบ้าน สาธิต ฝึกอบรมพิเศษแก่ช่างและผู้สนใจทั่วไปกว่า 22 คน  ซึ่งในโครงการฝึกอบรมนี้ได้ให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ช่างและผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้การติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง และช่องเปิดประตู พร้อมกันนี้ได้ทดสอบความแข็งแรงของแผ่นยิปซัมที่แข็งแรงที่สุด “ยิปรอค ฮาบิโต้”  เพื่อให้ช่างและผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาประสิทธิภาพฝีมือการติดตั้ง  และเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเขากับโซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.