ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ทีมเทคนิค Gyproc ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงการฝึกอบรมพิเศษ

ทีมเทคนิค ยิปรอค ตราบ้าน สาธิต ฝึกอบรมพิเศษแก่ช่างและผู้สนใจทั่วไปกว่า40 คน ณ ไทวัสดุ  จ.ภูเก็ต ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ในโครงการฝึกอบรมนี้ได้ทดสอบความแข็งแรงของแผ่นยิปซัมที่แข็งแรงและแขวนของหนักได้อย่างปลอดภัยที่สุด “ยิปรอค ฮาบิโต้”

พร้อมให้ความรู้และเปิดโอกาสผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง และช่องเปิดประตู

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพฝีมือการติดตั้ง เสริมสร้างประสบการณ์กับโซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยิปรอค ตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.