ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบบฝ้าเพดานลดเสียงสะท้อน เพื่อการดูดซับเสียงภายใน ไม่ให้ออกไปรบกวนบริเวณภายนอก มีค่าซับเสียงถึง 70%

Gyptone-Reflex-Guard_Installation-guide

คุณสมบัติพิเศษ

  • ลวดลายฉลุทรงเรขาคณิตทำหน้าที่ซับเสียงสะท้อน
  • ค่าซับเสียง 70% 
  • ใช้ได้ทั้งกับบ้านใหม่และบ้านเก่าที่จะซ่อมแซม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องโฮมเธียเตอร์

อัตราการซับเสียงของฝ้าเพดาน Gyptone® Reflex Guard เทียบกับฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทั่วไป

กลุ่มงานโครงการ

ที่อยู่อาศัย

ส่วนประกอบภายในระบบ

วิธีการติดตั้ง

Related products

Gyptone® Reflex Guard สามารถติดตั้งได้โดยผลิตภัณฑ์ดังนี้