ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

housing ที่อยู่อาศัย

ทุกวันนี้ที่อยู่อาศัยสำหรับคนในครอบครัวต้องเป็นมากกว่าบ้านธรรมดา แต่ต้องเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความสงบ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยนั้นมีความสุขในทุกช่วงเวลา

Residential-Post-Photo

เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน การเสริมเรื่องของการป้องกันเสียงและป้องกันความร้อนเข้าไปจะช่วยให้การพักผ่อนแบบเต็มอิ่ม พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างเช่นค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ 

และที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งอย่าง คือความสะดวกต่อการปรับแต่งพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เรื่องตกแต่งภายในของคุณ กลายเป็นเรื่องง่าย ที่คุณก็สามารถทำได้ตัวตนเอง 


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.