ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

housing ที่อยู่อาศัย

ทุกวันนี้ที่อยู่อาศัยสำหรับคนในครอบครัวต้องเป็นมากกว่าบ้านธรรมดา แต่ต้องเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความสงบ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยนั้นมีความสุขในทุกช่วงเวลา

Residential-Post-Photo

เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน การเสริมเรื่องของการป้องกันเสียงและป้องกันความร้อนเข้าไปจะช่วยให้การพักผ่อนแบบเต็มอิ่ม พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างเช่นค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ 

และที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งอย่าง คือความสะดวกต่อการปรับแต่งพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เรื่องตกแต่งภายในของคุณ กลายเป็นเรื่องง่าย ที่คุณก็สามารถทำได้ตัวตนเอง 


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้