ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

สถานศึกษา

เพื่อการรองรับเทคโนโลยีของการศึกษาปัจจุบัน การเตรียมพร้อม เปลี่ยนแปลง ห้องเรียนและอาคารต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของนักเรียน นักศึกษา

Education-Post-Photo

สถานศึกษาควรเป็นที่ปลอดภัย และเป็นสถานที่ที่นักเรียนและอาจารย์สามารถรับฟังกันและกันได้อย่างไม่มีปัญหา ไร้เสียงรบกวนจากภายนอก เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการเรียน พร้อมให้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละวิชา 

ซึ่งจากการทำงานเคียงคู่กับสถาปนิก, ที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ยิปรอคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบผนังและฝ้าเพดาน เพื่อรองรับความต้องการด้านการกันเสียง ความแข็งแรงทนทานเมื่อใช้งาน และป้องกันไฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในสถานศึกษา


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.