ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

สถานพยาบาล

การเติบโตรวดเร็วของธุรกิจด้านการแพทย์ ที่ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนตนเอง เพิ่มความสวยงามในรูปลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมไปถึงการให้บริการอันรวดเร็ว

Healthcare-Post-Photo

ซึ่งการปกป้องคนไข้นั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในอาคาร ให้ป้องกันการเกิดไฟไหม้ รวมไปถึงการลดและป้องกันเสียงเข้าไปในห้องคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดจากภายนอก เสียงเข้าออกของผู้คนอื่นๆ หรือความวุ่นวายภายในโรงพยาบาล


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700