ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

อาคารสูง

เป้าหมายของเราคือการสร้างอาคารสมัยใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการของเรา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยิปซัม ยิปรอคได้มีส่วนช่วยพัฒนาอาคารสูงสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการค้าในประเทศ ซึ่งต้องมีการแข่งขันทำยอดขายอย่างต่อเนื่อง

และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด


ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น สำหรับกลุ่มงานโครงการนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.