ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

เรดิสัน บลู พลาซา กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

Radisson Blu Plaza Hotel Bangkok หนึ่งในโรงแรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 27 ภายในได้รับการออกแบบโดย P49 Deesign ซึ่งได้เลือกใช้แผ่นยิปซัมบอร์ดและโครงคร่าวของยิปรอคในการก่อสร้างภายในโรงแรม 

กลุ่มงานโครงการ