ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

โซล บ้านเดี่ยวระดับพรีเมี่ยม

กรุงเทพฯ

หมู่บ้านจัดสรรที่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับการดีไซน์ เพื่อการใช้งานอย่างแท้จริง ใช้วัสดุได้รับการเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าถึงกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในเมือง

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

กลุ่มงานโครงการ