ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพฯ

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ที่ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทาง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มงานโครงการ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.