ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปูนยิปรอค อเนกประสงค์

ปูนฉาบสูตรพิเศษที่พัฒนาสูตรเพื่อใช้งานได้อเนกประสงค์ แห้งพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบเรียบ ฉาบง่าย เหมาะกับงานฉาบต่างๆ เพื่อเก็บงานผนังและฝ้ายิปซัมสำหรับช่างยิปซัม เพื่อฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม และสำหรับช่างสี ช่างแอร์ เพื่อเตรียมพื้นผิวเก็บซ่อมแซมงาน อีกทั้งสามารถใช้ฉาบผนังคอนกรีตภายในอาคารได้อีกด้วย

Gyproc Multi Purpose Gypsum Plaster

คุณสมบัติพิเศษ

  • ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม
  • ฉาบผิวงานรอยเจาะต่างๆ
  • ฉาบปกปิดรอยแตกและรอยชำรุดบนผนัง

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์