ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มของไทยได้รับรางวัลโรงงานสีเขียวและ CSR-DPIM

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำปี 2562 (Green Mining Award) และการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) สำหรับในปี 2562 โรงงานแหลมฉบังได้รับรางวัล Green Mining Award ประเภทโรงแต่งแร่เป็นปีแรก และโรงงานบางปะอินได้รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่องประเภทโรงแต่งแร่เป็นครั้งที่ 2 และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปีแรก โดยมีนายอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ Operations Director และนายยิ่งศักดิ์ บุญชำนาญ Industrial Manager เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลจากนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าวกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้นเพื่อกำกับดูแลให้สถานประกอบการมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.