ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

impact-resistant ทนทานพิเศษ

พื้นผิวของผนังภายในอาคาร ต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับการกระแทกและรักษาคุณภาพ ให้ดูใหม่อยู่เสมอ

แผ่นยิปซัม ทนทานพิเศษ

ในทุกๆ วัน ผนังภายในอาคารจะได้รับแรงกระแทกอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ

ระบบผนังทนทานสูงจากยิปรอค จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผนังของคุณ คงทน แข็งแรง รองรับการกระแทกและขีดข่วนต่างๆ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับการสร้างผนังภายในอีกด้วย 

 

กลุ่มงานโครงการ

ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ