ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

กันชื้น

ความชื้น สามารถก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารและเป็นแหล่งกำเนิดของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ

กันชื้น กันรา

ยิปรอคจึงได้พัฒนาแผ่นยิปซัมบอร์ด ที่ช่วยป้องกันความชื้น ลดการเกิดเชื้อราทั้งในห้องครัว ห้องน้ำ และบริเวณที่เสี่ยงความชื้นอื่นๆ ช่วยป้องกันโครงสร้างอาคาร สร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัย

กลุ่มงานโครงการ

ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.