ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

กันชื้น

ความชื้น สามารถก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารและเป็นแหล่งกำเนิดของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ

กันชื้น กันรา

ยิปรอคจึงได้พัฒนาแผ่นยิปซัมบอร์ด ที่ช่วยป้องกันความชื้น ลดการเกิดเชื้อราทั้งในห้องครัว ห้องน้ำ และบริเวณที่เสี่ยงความชื้นอื่นๆ ช่วยป้องกันโครงสร้างอาคาร สร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัย

กลุ่มงานโครงการ

ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ