ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

กันเสียง

ปัจจุบัน การกำจัดเสียงรบกวนคือหนึ่งในปัญหาใหญ่ของผู้รับเหมาที่ต้องแก้ไขให้กับผู้อยู่อาศัย

child-sleeping-good-acoustics

ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากผู้คนคุญโทรศัพท์ สิ่งแวดล้อมภายในและนอกอาคาร เสียงรถยนต์ตามท้องถนน หรือเสียงเพื่อนบ้าน ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นเสียงรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยทั้งสิ้น

ยิปรอคจึงได้พัฒนาระบบผนังและฝ้าเพดานกันเสียงรบกวน เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัย ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ยังเหมาะมาก สำหรับธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนระหว่างห้อง หรือการป้องกันเสียงสำหรับห้องเรียนและอาคารประชุม ก็สร้างได้อย่างไม่ยาก

กลุ่มงานโครงการ

ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ