ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

General Principles of Conduct

The Saint-Gobain Group considers that the basic values shared by management and employees alike are: professional commitment, respect for others, integrity, loyalty, and solidarity.

Principles of Action

The Saint-Gobain group wishes to set out the principles of action which govern the activities of all management teams and employees in the exercise of their professional responsibilities, regardless of the country involved.

These principles of action help us achieve responsible and sustainable growth, in accordance with the Group’s long-term strategy. The principles are: professional commitment, caring for the environment, worker’s health and safety, and employees’ rights.

Thai Gypsum Products Pcl

We are pleased to welcome the potential persons to join with us! 

Project Sales Executive -Local

Location : Chaingmai

Ref : At least 3 year experience in construction products

Key Accountibilities

project_sales-_chaingmai.docx_.pdf - 225K

Apply

Sales Area Executive -Bangkok

Location : Bangkok

Ref : At least 3 year experience in Construction Products

Key Accountibilities

area_sales.pdf - 213K

Apply

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.