ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 สิงหาคม 2562

ทีมแซง-โกแบ็ง ประเทศไทยกับ ยิปรอค ตราบ้าน และ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้อบรม และสาธิต ฝึกอบรมพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีที่ 2 มากกว่า 65 คนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนี้ ประเทศไทยให้ความรู้และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองผลิตภัณฑ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ และเพื่อให้เข้าใจวิธีการเลือกยิปซัม, กาวปูกระเบื้อง, ผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมคุณภาพและถูกต้องในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดกว้างและเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ประโยชน์จากการออกแบบสถาปัตยกรรมของพวกเขา

#SaintGobainXKasetsartUniversity  #SaintgobainThailand hashtag #GyprocThailand hashtag #WeberThailand