ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 สิงหาคม 2562

ทีมแซง-โกแบ็ง ประเทศไทยกับ ยิปรอค ตราบ้าน และ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้อบรม และสาธิต ฝึกอบรมพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีที่ 2 มากกว่า 65 คนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนี้ ประเทศไทยให้ความรู้และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองผลิตภัณฑ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ และเพื่อให้เข้าใจวิธีการเลือกยิปซัม, กาวปูกระเบื้อง, ผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมคุณภาพและถูกต้องในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดกว้างและเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ประโยชน์จากการออกแบบสถาปัตยกรรมของพวกเขา

#SaintGobainXKasetsartUniversity  #SaintgobainThailand hashtag #GyprocThailand hashtag #WeberThailand

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.