ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร

4 ภาวะความสบายในบ้าน คอนเซปต์ ภาวะความสะดวกสบายในบ้าน MULTI COMFORT จากยิปรอค 

1) เราสามารถเพิ่มผลผลิต ผลงาน ได้ถึง 18% เพียงแค่ให้แสงแดด

ส่องถึง แสงธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ และวิวด้านนอก ทำให้คนรู้สึกมีพลังมากขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจ | ภาวะความสบายทางสายตา (VISUAL COMFORT) ผ่านทางการมองเห็น

2) ความสนใจของพนักงานในสำนักงานจะลดลง 6% ที่อุณหภูมิ 30°C และลดลง 4% ที่อุณหภูมิ 15°C เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเหมาะสมในการทำงานที่ 21°C ถึง 23°C | ภาวะความสบายจากอุณหภูมิ (THERMAL COMFORT) ผ่านทางการสัมผัส

3) สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้ำยาย้อมผม, ไอน้ำมัน จะมีสารที่เรียกว่า 

สารอินทรีย์ไอระเหยต่ำ (Volatile Organic Compounds; VOCs) 

และสี กาว สารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้อัด และไม้แปรรูปอื่นๆ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ แลคเกอร์เคลือบพื้นไม้ ปูพรมที่พื้น 

ผนังมีวอลล์เปเปอร์ อยู่ในเครื่องเรือนที่ใช้ไม้อัด พาร์ทิเคิล บอร์ด 

ที่ใช้ทำตู้ โต๊ะ จะสร้างไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์(Formaldehyde) ที่มีผลกระทบ และถ้าสะสมมากๆ ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ภาวะความสบายจากอากาศ (INDOOR AIR COMFORT) ผ่านทางการ

สูดดม

4) การได้ยินเป็นความรู้สึกของมนุษย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เรานอนหลับ เราวัดระดับเสียงด้วยความแตกต่างในระดับของการเปลี่ยนแปลงความดัน หน่วยของปริมาณคือ decibel 

| ภาวะความสบายจากเสียง (ACOUSTIC COMFORT) ผ่านทางได้ยิน

ยกตัวอย่าง :

• ห้องนอนตอนกลางคืน 30dB, 

บทสนทนาปกติ ในระยะ 1 เมตร 60dB, 

รถคับคั่ง ในระยะ 10 เมตร 80dB, 

เสียงดังในผับ 110dB 

เครื่องบินล่อนจอด 120dB

#GyprocThailand #MultiComfort