ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 15 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 15 ก.ย. 60รางวัลที่ 1 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณอรพินท์ ญาณะ          087-172-xxxx

คุณอุเทน สอนวงแก้ว       083-109-xxxx

คุณลำพันธุ์ ลัดน้ำหนึ่ง      086-795-xxxx

คุณบรรดิษฐ แสงงาม       061-764-xxxx

คุณณัฐฏพัชร ฟังสำเนียง   064-949-xxxx

 

รางวัลที่ 2 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณธนกร หล่อวัฒนพงษา  081-689-xxxx

คุณสรภพ คำใส               084-680-xxxx

คุณอิบรอเหม สาและ        085-629-xxxx

บ.เผอิญ พัฒนา จำกัด       02-373-xxxx

คุณสกล พลรักษ์             095-832-xxxx

คุณนภัทร คชฤทธิ์            091-402-xxxx

คุณพิศาล ถิ่นเทศ            081-207-xxxx

คุณกิตติพัทธ์ แซ่เอี๊ยว      094-291-xxxx

คุณกฤษฎา โพธิ์เอียม       081-279-xxxx

คุณแสง บุญคำ               086-837-xxxx

คุณแดง ท้าวเขตต์           081-564-xxxx

คุณวุฒิชัย คงไชย            093-760-xxxx

บจก.ดาวเหนือ ก่อสร้าง(2003) 02-924-xxxx

คุณศิริพรรณ องค์ไชย       089-435-xxxx

คุณไล บุญละนก              088-422-xxxx

 

รางวัลที่ 3 เสื้อแจ๊คเก็ต Gyproc จำนวน 30 รางวัล

คุณวีระพงค์ สุบวรรตโน        086-964-xxxx

คุณสุนิสา                          085-250-xxxx

คุณอภิรุจน์ ชมภูเสน            093-079-xxxx

คุณสามวงค์ อุ่นแปง             089-430-xxxx

คุณวิเศษตะกร ไชยแสง        081-403-xxxx

คุณกัณตพัฒน์ ชารินทร์รัศมี   038-02-xxxx

คุณยอดชาย สุนทรธานนท์    080-306-xxxx

คุณไกรทอง สีใส                089-244-xxxx

คุณสมบูร สีทอง                 084-657-xxxx

คุณเฉลิม แจ่มจำรัส             081-755-xxxx

คุณสุเทพ ทุมหอม              086-151-xxxx

คุณอาทิตย์ ชมใจ               081-862-xxxx

คุณปภัส วงษ์ภูดิศ               081-134-xxxx

คุณปุณวัชร ลือรังสีมา          088-164-xxxx

คุณนัฐวุฒิ ป้อมสะแก           094-204-xxxx

คุณอุดม พรสุวรรณ์              081-485-xxxx

คุณจีรนันท์ สุขสุเพชร           081-205-xxxx

คุณนพพร สอนแก้ว              085-560-xxxx

คุณมูฮัมหมัด เปะมะ             083-398-xxxx 

คุณสุมิตตา บุญทรัพย์           082-789-xxxx

คุณประสิทธิ์ งอกไข่น้ำ          098-285-xxxx

คุณพชรพล มะณี                  082-350-xxxx

บ.ณัฎฐพรมาสเตอร์เฟรม        081-620-xxxx

คุณชาย ไตรคำวงศ์               080-623-xxxx

คุณอ้อด จีดต้า                     081-564-xxxx

คุณธนารัตน์ อภิโชติกร          099-142-xxxx

คุณสมยศ ชัยศรีสุรพันธุ์         081-857-xxxx

คุณภคมน   เตชอุดมรัตน์       094-459-xxxx

คุณอำนาจ  ชมศรี                081-781-xxxx

คุณธัญสิทธิ์  รวิเฉลิมวิจิตร     081-424-xxxx 

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.