ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 15 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 15 ก.ย. 60รางวัลที่ 1 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณอรพินท์ ญาณะ          087-172-xxxx

คุณอุเทน สอนวงแก้ว       083-109-xxxx

คุณลำพันธุ์ ลัดน้ำหนึ่ง      086-795-xxxx

คุณบรรดิษฐ แสงงาม       061-764-xxxx

คุณณัฐฏพัชร ฟังสำเนียง   064-949-xxxx

 

รางวัลที่ 2 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณธนกร หล่อวัฒนพงษา  081-689-xxxx

คุณสรภพ คำใส               084-680-xxxx

คุณอิบรอเหม สาและ        085-629-xxxx

บ.เผอิญ พัฒนา จำกัด       02-373-xxxx

คุณสกล พลรักษ์             095-832-xxxx

คุณนภัทร คชฤทธิ์            091-402-xxxx

คุณพิศาล ถิ่นเทศ            081-207-xxxx

คุณกิตติพัทธ์ แซ่เอี๊ยว      094-291-xxxx

คุณกฤษฎา โพธิ์เอียม       081-279-xxxx

คุณแสง บุญคำ               086-837-xxxx

คุณแดง ท้าวเขตต์           081-564-xxxx

คุณวุฒิชัย คงไชย            093-760-xxxx

บจก.ดาวเหนือ ก่อสร้าง(2003) 02-924-xxxx

คุณศิริพรรณ องค์ไชย       089-435-xxxx

คุณไล บุญละนก              088-422-xxxx

 

รางวัลที่ 3 เสื้อแจ๊คเก็ต Gyproc จำนวน 30 รางวัล

คุณวีระพงค์ สุบวรรตโน        086-964-xxxx

คุณสุนิสา                          085-250-xxxx

คุณอภิรุจน์ ชมภูเสน            093-079-xxxx

คุณสามวงค์ อุ่นแปง             089-430-xxxx

คุณวิเศษตะกร ไชยแสง        081-403-xxxx

คุณกัณตพัฒน์ ชารินทร์รัศมี   038-02-xxxx

คุณยอดชาย สุนทรธานนท์    080-306-xxxx

คุณไกรทอง สีใส                089-244-xxxx

คุณสมบูร สีทอง                 084-657-xxxx

คุณเฉลิม แจ่มจำรัส             081-755-xxxx

คุณสุเทพ ทุมหอม              086-151-xxxx

คุณอาทิตย์ ชมใจ               081-862-xxxx

คุณปภัส วงษ์ภูดิศ               081-134-xxxx

คุณปุณวัชร ลือรังสีมา          088-164-xxxx

คุณนัฐวุฒิ ป้อมสะแก           094-204-xxxx

คุณอุดม พรสุวรรณ์              081-485-xxxx

คุณจีรนันท์ สุขสุเพชร           081-205-xxxx

คุณนพพร สอนแก้ว              085-560-xxxx

คุณมูฮัมหมัด เปะมะ             083-398-xxxx 

คุณสุมิตตา บุญทรัพย์           082-789-xxxx

คุณประสิทธิ์ งอกไข่น้ำ          098-285-xxxx

คุณพชรพล มะณี                  082-350-xxxx

บ.ณัฎฐพรมาสเตอร์เฟรม        081-620-xxxx

คุณชาย ไตรคำวงศ์               080-623-xxxx

คุณอ้อด จีดต้า                     081-564-xxxx

คุณธนารัตน์ อภิโชติกร          099-142-xxxx

คุณสมยศ ชัยศรีสุรพันธุ์         081-857-xxxx

คุณภคมน   เตชอุดมรัตน์       094-459-xxxx

คุณอำนาจ  ชมศรี                081-781-xxxx

คุณธัญสิทธิ์  รวิเฉลิมวิจิตร     081-424-xxxx 

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์