ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 60 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA  รุ่น Hilux Revo Smart Cab 2.4J Plus

คุณปรีดา  บุญช่วย จ.สงขลา 089-879-xxxx จ.สงขลา
รางวัลที่ 2 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณธีรพิชญ์  วรศิริทิพานนท์ กทม. 083-080-xxxx 

คุณชวัลวิทย์  ห่านตระกูล 080-541-xxxx

คุณวงค์เดือน  ชาพิภักดิ จ.อุบลราชธานี 086-089-xxxx

คุณจิรศักดิ์  สุขโข จ.สงขลา 091-313-xxxx

คุณประเสริฐ เอกอภิวงศกุล 085-811-xxxx

 

รางวัลที่ 3 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณมณฑิตา  ขยันกิจ กทม. 062-569-xxxx

คุณสุวรรณ  ทองบุญเรือง จ.นราธิวาส 089-299-xxxx

คุณจิตรอาภา  กาวารี 080-541-xxxx

คุณทินนิกร  สุนี กทม. 086-994-xxxx

คุณพรเทพ จำนงค์อาษา กทม. 088-521-xxxx

ช่างทอน จ.สงขลา 098-001-xxxx

คุณอุกฤษฏ์ สาสุนีย์ 093-674-xxxx

นายประพันธ์  เตียวตระกูล (ช่างชัย) จ.สงขลา 094-061-xxxx

คุณวิมลรัช  จินดาศรี จ.นครปฐม 081-171-xxxx

คุณนิรัญ  ศรศิลป์ กทม. 091-787-xxxx

คุณวิชินันท์. นราภิวัฒน์พล จ.นราธิวาส 081-897-xxxx

คุณกิตติศักดิ์   รอดสง จ.สงขลา 081-094-xxxx

คุณศักดิ์ดา  สัมมาอาริยมรรค กทม. 081-890-xxxx

คุณทรงสิทธิ์   แซซู จ.สงขลา 081-455-xxxx

นายเสริมศักดิ์  สอนสงคราม 061-407-xxxx

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.