ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร

สามารถติดต่อเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ยิปรอคได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรม ยิปรอค - บางปะอิน

ที่อยู่: 27 หมู่ 1 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 035-220-210-4
แฟกซ์: 035-261-335

Training Center

Google Map