ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องเปิดเซอร์วิส ยิปรอค โปรเซิฟ ชนิดธรรมดา

ชุดยิปซัมสำเร็จรูป เพื่อช่องเซอร์วิสที่ผ่านเทคโนโลยีการตัดและเคลือบอลูมิเนียมที่ของช่องเปิด มี 2 ส่วน คือกรอบและแผ่นเปิด ใช้ติดตั้งเป็นช่องเซอร์วิสในงานฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันที มีทั้งชนิดธรรมดาและทนชื้น หลายขนาด ใช้กับงานได้ทุกพื้นที่

คุณสมบัติพิเศษ

  • แผ่นสำเร็จรูป ติดตั้งได้ทันที
  • ช่องเซอร์วิสสวยงาม ไร้รอยกรอบอลูมิเนียม
  • เปิดปิดได้ง่าย แข็งแรงทนทาน เสริมด้วยกรอบอลูมิเนียม
  • การฉาบรอยต่อเรียบเนียน

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์