ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

โรงงานบางปะอินได้ร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มแช่เย็นและร่วมวิ่งกับนักวิ่งในโครงการ 1 ล้าน 5 แสนก้าว เพื่อระดมทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตรฯ โรงพยาบาลศิริราช ที่วิ่งผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โรงงานบางปะอิน ได้ร่วมกิจกรรม 1 ล้าน 5 แสนก้าว ซึ่งเป็นการวิ่งจากเชียงใหม่-ศิริราช ซึ่งเป็นวันที่หก เพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตรฯ โรงพยาบาลศิริราช โดยได้แจกน้ำดื่มบริษัทให้กับนักวิ่ง รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงาน และร่วมวิ่งระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากโรงพยาบาลอยุธยาจนถึงศาลแขวง 

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปรอคและแซง-โกแบ็ง สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์