ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค ไทยเเลนด์ เปิดรับสมัครโครงการประกวดสถาปัตยกรรม "แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017”

 

ข้อมูลทั่วไป และกติกาการประกวด

โครงการประกวดสถาปัตยกรรม “แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์” ถือเป็นหนึ่งในโครงการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยิปซัมในประเทศไทย โดยเริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้อย่างเป็นเลิศ ตลอดจนส่งเสริมผู้ที่มีทักษะระดับสูงให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการตกแต่งภายในระดับสากล

การประกวดครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับ ช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ และสถาปนิกนักออกแบบ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอคในประเทศไทย โดยสามารถส่งผลงานทั้งในรูปแบบของการก่อสร้าง การตกแต่ง หรือการบูรณะซ่อมแซมอาคารเข้าร่วมการประกวด ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะถูกส่งเข้าประกวดในโครงการสถาปัตยกรรมระดับโลก “แซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11” (11th Saint-Gobain Gypsum International Trophy) เพื่อประชันผลงานกับผู้เข้าประกวดจากทั่วโลก ซึ่งงานแซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี ดำเนินงานโดยเหล่าบริษัทในเครือธุรกิจแซง-โกแบ็ง การประกวดนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเป็นหนึ่งในการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 เพื่อยกย่องและมอบรางวัลแก่ช่างตกแต่งผนังที่มีผลงานโดดเด่นและช่างก่อสร้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ในการสร้างสรรค์งานก่อสร้างได้อย่างเป็นเลิศ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน:

ช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ และสถาปนิกรายใดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัม (เช่น ใช้แบรนด์ของบริติช ยิปซัม เซอร์เทน ทีดด์ ยิปรอค พลาโก รีจิปส์) สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ประเภทโครงการประกวด:

ผู้รับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ และสถาปนิกที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องปฏิบัติตามกติกาการประกวดและสมัครเข้าแข่งขันในประเภทโครงการที่สอดคล้องกับผลงานของตน

ประเภทที่ 1 > ประเภทงานยิปซัมบอร์ด (Plasterboard)

โครงการที่ส่งเข้าประกวดในประเภทงานปลาสเตอร์บอร์ด ต้องเป็นการตกแต่งภายในและสภาพแวดล้อมในอาคารหลังใหม่ หรือการบูรณะต่อเติมอาคารหลังเดิม โดยเป็นอาคารรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการตกแต่งภายในของอาคารหลังเดี่ยวขนาดเล็กไปจนถึงโครงการกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละส่วนไม่จำเป็นต้องมีการใช้สอยที่สัมพันธ์กัน เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากเทคนิคการใช้ปลาสเตอร์บอร์ดในการตกแต่งภายในของอาคารและจุดที่มีการใช้ปลาสเตอร์บอร์ดมาตกแต่งแทนวัสดุเดิม ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งส่วนผนัง และเพดาน

ประเภทที่ 2 > ประเภทงานปูนฉาบยิปซัม (Plaster)

โครงการในประเภทงานปูนปลาสเตอร์คือโครงการทุกประเภทที่ใช้ผลิตภัณฑ์และระบบก่อสร้างด้วยปูนปลาสเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการตกแต่งพื้นผิวคุณภาพสูง (แม้อยู่ภายใต้สภาวะแสงจัดรุนแรง) โดยผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดในประเภทนี้ ครอบคลุมตั้งแต่งานช่างฝีมือแบบดั้งเดิม ไปจนถึงการทำงานด้วยเครื่องจักรและการตกแต่งพื้นผิวด้วยปลาสเตอร์บอร์ด และการตกแต่งภายในด้วยปูนปลาสเตอร์ที่มีความสวยงามโดดเด่น โดยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์มาใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่งทดแทนวัสดุเดิม

ประเภทที่ 3 > ประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainability)

โครงการในประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืนต้องมีการใช้โซลูชั่นส์สมัยใหม่ อาทิ การปรับปรุงคุณภาพของอากาศภายในอาคาร หรือการใช้โซลูชั่นส์ปูนปลาสเตอร์ในแนวทางที่แปลกใหม่ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากเทคนิคที่สามารถลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตั้ง กล่าวคือเป็นการค้นหารูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพของผลงาน โดยจะให้คะแนนมากเป็นพิเศษหากมีการใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) การประกวดในประเภทนี้จะให้การยกย่องโครงการที่มีความเป็นเลิศในด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโลกที่มีใบรับรองคุณภาพในมาตรฐานต่างๆ (LEED, BREEAM, DGNB, HQE, Green Mark และอื่น ๆ ) และเน้นความสำคัญมากเป็นพิเศษในคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยและความยั่งยืนของโซลูชั่นส์ที่เลือกใช้ อาทิ การได้รับมาตรฐาน EPD (Environmental Product Declaration) เป็นต้น โดยจะมอบรางวัลแก่โครงการที่ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการบริหารงานก่อสร้างที่ดีเลิศและการรีไซเคิลขยะ รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทที่ 4 > ประเภทอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (Non-Residential)

โครงการในประเภทอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ต้องมีการตกแต่งพื้นที่และบรรยากาศภายในอาคารหลังใหม่ หรือการบูรณะต่อเติมอาคารเก่าประเภทสำนักงาน ร้านค้าปลีก สถาบันการศึกษา (เช่น โรงเรียน) สถานบริการด้านสุขภาพ (เช่น โรงพยาบาล) และสถานบริการด้านการท่องเที่ยว (เช่น โรงแรม) สามารถส่งประกวดได้ทั้งโครงการขนาดเล็กและใหญ่ หากต้องสามารถนำเสนอรูปแบบการตกแต่งที่สวยงามโดดเด่นโดยใช้ระบบการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับรูปแบบโครงการ  ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ปลาสเตอร์บอร์ดในการตกแต่งอาคารประเภทนี้สามารถครอบคลุมทั้งในส่วนผนัง และเพดาน

หลักเกณฑ์การตัดสิน:

ด้านทักษะช่างฝีมือ ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงานช่างฝีมือและความท้าทายด้านเทคนิคการก่อสร้า

ด้านการปฏิบัติงานของช่างรับเหมา เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ยิปซัมในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านภาพรวมของโครงการ ซึ่งพิจารณาคุณภาพโดยรวมของอาคาร/โครงการ ทั้งในแง่การมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและความยั่งยืน

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

เว็บไซต์ ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.