ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

กันไฟ

Fire destroys buildings and puts life at risk, so it’s important to build in fire safety from the start.

fire-fighters-building-on-fire

Gyproc systems and components are fire tested and certified to provide up to 180 minutes fire performance. They help to stop fire spreading and, due to the unique properties of the gypsum plasterboard linings, also help to slow temperature rise and retain the integrity of the structure, providing extra valuable time for evacuation and fire-fighting.

กลุ่มงานโครงการ

ระบบและโซลูชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ