ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

คำถามที่พบบ่อย

ผนัง DryWall ที่มี Performance ต้องติดตั้งตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามเอกสารคู่มือจากยิปรอค ซึ่งทางบริษัทฯ มีบริการฝึกอบรมช่างที่สนใจในระบบ DryWall อีกทั้งยังมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วแนะนำอีกด้วย

Gyproc มีทีมบริการหลังการขายที่ช่วยให้งานของท่านสำเร็จลุล่วง โดยมีทีมขายที่ช่วยดูแลด้านความพร้อมสินค้าและการจัดส่ง รวมทั้งมีทีมเทคนิคที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

แผ่นยิปซัมสามารถช่วยในการออกแบบในพื้นที่ที่มีความต้องการลดเสียงสะท้อน ซึ่งต้องควบคู่กับการคำนวณและเทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้อง (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

ยิปรอคเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อีกทั้งยังมีคลังกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การจัดส่งถึงหน้างานมีความรวดเร็วมากขึ้น 

ผนัง DryWall ที่มี Performance ต้องติดตั้งตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามเอกสารคู่มือจากยิปรอค ซึ่งทางบริษัทฯ มีบริการฝึกอบรมช่างที่สนใจในระบบ DryWall อีกทั้งยังมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วแนะนำอีกด้วย

แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภายนอกได้

สำหรับแผ่นยิปซัมมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากับตัวอาคาร โดยส่วนมากจะเกิดการชำรุดเสียหายจากความชื้น, แรงกระแทกโดยตรง และโครงสร้างอาคารเคลื่อนตัว

 แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่สามารถดัดโค้งได้ (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

แผ่นยิปซัมสามารถช่วยในการออกแบบในพื้นที่ที่มีความต้องการลดเสียงสะท้อน ซึ่งต้องควบคู่กับการคำนวณและเทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้อง (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

ยิปรอคสามารถช่วยออกแบบผนัง DryWall ให้ได้ตรงตาม Performance ที่เจ้าของงานหรือผู้ออกแบบต้องการได้ อีกทั้งผนัง DryWall ยังสามารถออกแบบให้มีความแข็งแรงในระดับ Severe Duty ได้อีกด้วย 

 แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่สามารถดัดโค้งได้ (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

สำหรับแผ่นยิปซัมมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากับตัวอาคาร โดยส่วนมากจะเกิดการชำรุดเสียหายจากความชื้น, แรงกระแทกโดยตรง และโครงสร้างอาคารเคลื่อนตัว

ยิปซัมเป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยิปซัมเป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปลวกกินกระดาษที่เป็นส่วนประกอบของแผ่นยิปซัมแต่ไม่กินยิปซัม

สินค้ายิปรอคสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์ Gyproc ใกล้บ้านท่าน (หรือสอบถามได้ที่ Gyproc Hotline 02-6408700 ).

แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภายนอกได้

สินค้ายิปรอคสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์ Gyproc ใกล้บ้านท่าน (หรือสอบถามได้ที่ Gyproc Hotline 02-6408700 ).

ปลวกกินกระดาษที่เป็นส่วนประกอบของแผ่นยิปซัมแต่ไม่กินยิปซัม

ยิปรอคเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อีกทั้งยังมีคลังกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การจัดส่งถึงหน้างานมีความรวดเร็วมากขึ้น 

ยิปรอคสามารถช่วยออกแบบผนัง DryWall ให้ได้ตรงตาม Performance ที่เจ้าของงานหรือผู้ออกแบบต้องการได้ อีกทั้งผนัง DryWall ยังสามารถออกแบบให้มีความแข็งแรงในระดับ Severe Duty ได้อีกด้วย 

Gyproc มีทีมบริการหลังการขายที่ช่วยให้งานของท่านสำเร็จลุล่วง โดยมีทีมขายที่ช่วยดูแลด้านความพร้อมสินค้าและการจัดส่ง รวมทั้งมีทีมเทคนิคที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.