ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

คำถามที่พบบ่อย

ผนัง DryWall ที่มี Performance ต้องติดตั้งตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามเอกสารคู่มือจากยิปรอค ซึ่งทางบริษัทฯ มีบริการฝึกอบรมช่างที่สนใจในระบบ DryWall อีกทั้งยังมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วแนะนำอีกด้วย

แผ่นยิปซัมสามารถช่วยในการออกแบบในพื้นที่ที่มีความต้องการลดเสียงสะท้อน ซึ่งต้องควบคู่กับการคำนวณและเทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้อง (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

Gyproc มีทีมบริการหลังการขายที่ช่วยให้งานของท่านสำเร็จลุล่วง โดยมีทีมขายที่ช่วยดูแลด้านความพร้อมสินค้าและการจัดส่ง รวมทั้งมีทีมเทคนิคที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ยิปรอคเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อีกทั้งยังมีคลังกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การจัดส่งถึงหน้างานมีความรวดเร็วมากขึ้น 

แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภายนอกได้

ผนัง DryWall ที่มี Performance ต้องติดตั้งตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามเอกสารคู่มือจากยิปรอค ซึ่งทางบริษัทฯ มีบริการฝึกอบรมช่างที่สนใจในระบบ DryWall อีกทั้งยังมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วแนะนำอีกด้วย

 แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่สามารถดัดโค้งได้ (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

สำหรับแผ่นยิปซัมมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากับตัวอาคาร โดยส่วนมากจะเกิดการชำรุดเสียหายจากความชื้น, แรงกระแทกโดยตรง และโครงสร้างอาคารเคลื่อนตัว

แผ่นยิปซัมสามารถช่วยในการออกแบบในพื้นที่ที่มีความต้องการลดเสียงสะท้อน ซึ่งต้องควบคู่กับการคำนวณและเทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้อง (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

ยิปรอคสามารถช่วยออกแบบผนัง DryWall ให้ได้ตรงตาม Performance ที่เจ้าของงานหรือผู้ออกแบบต้องการได้ อีกทั้งผนัง DryWall ยังสามารถออกแบบให้มีความแข็งแรงในระดับ Severe Duty ได้อีกด้วย 

 แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่สามารถดัดโค้งได้ (รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของยิปรอค)

สำหรับแผ่นยิปซัมมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากับตัวอาคาร โดยส่วนมากจะเกิดการชำรุดเสียหายจากความชื้น, แรงกระแทกโดยตรง และโครงสร้างอาคารเคลื่อนตัว

ยิปซัมเป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปลวกกินกระดาษที่เป็นส่วนประกอบของแผ่นยิปซัมแต่ไม่กินยิปซัม

ยิปซัมเป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สินค้ายิปรอคสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์ Gyproc ใกล้บ้านท่าน (หรือสอบถามได้ที่ Gyproc Hotline 02-6408700 ).

แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภายนอกได้

สินค้ายิปรอคสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์ Gyproc ใกล้บ้านท่าน (หรือสอบถามได้ที่ Gyproc Hotline 02-6408700 ).

ปลวกกินกระดาษที่เป็นส่วนประกอบของแผ่นยิปซัมแต่ไม่กินยิปซัม

ยิปรอคเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อีกทั้งยังมีคลังกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การจัดส่งถึงหน้างานมีความรวดเร็วมากขึ้น 

ยิปรอคสามารถช่วยออกแบบผนัง DryWall ให้ได้ตรงตาม Performance ที่เจ้าของงานหรือผู้ออกแบบต้องการได้ อีกทั้งผนัง DryWall ยังสามารถออกแบบให้มีความแข็งแรงในระดับ Severe Duty ได้อีกด้วย 

Gyproc มีทีมบริการหลังการขายที่ช่วยให้งานของท่านสำเร็จลุล่วง โดยมีทีมขายที่ช่วยดูแลด้านความพร้อมสินค้าและการจัดส่ง รวมทั้งมีทีมเทคนิคที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาต่างๆ