ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

บรรยากาศงาน นวัตกรรมยิปรอคเพื่ออนาคต ประเทศลาว

ยิปรอคประเทศไทยจัดงานสัมมนา นวัตกรรมยิปรอคเพื่ออนาคต เพื่อให้ความรู้เรื่องการติดตั้งแผ่น ผนัง และแนะนำสินค้าแผ่นยิปซัม ยิปรอคให้แก่พี่ช่างที่โรงแรมวันชะนะ ริเวอร์ไซด์ เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.