ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

แซง-โกแบ็ง ยิปรอค ประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “Selected Green Material” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิ่บซั่ม (จำกัด) มหาชน  ยิปรอค ประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “Selected Green Material “ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งภายในงานมีสถาปนิกเข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน มีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ลดการ ปลดปล่อยมลพิษ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาบอกเล่า เรื่องราววัสดุ การใช้งาน และ นวัตกรรมเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.