ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

แซง-โกแบ็ง ยิปรอค ประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “Selected Green Material” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิ่บซั่ม (จำกัด) มหาชน  ยิปรอค ประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “Selected Green Material “ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งภายในงานมีสถาปนิกเข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน มีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ลดการ ปลดปล่อยมลพิษ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาบอกเล่า เรื่องราววัสดุ การใช้งาน และ นวัตกรรมเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา