ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ได้จัดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/62 “การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Design Developments)” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม พระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาคารรักษาสิ่งแวดล้อม, คุณศิริทิพย์ หาญทวีวงศา, กรรมการผู้จัดการ Greendwell Co,Ltd. ผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, คุณธานินทร์ แสงสร้อย คุณกัตติกา สนิทราษฎร์ สถาปนิกจาก Architects and Associates Co.,Ltd. (A&A), คุณ Pascal Eveillard, SG Sustainable Construction Director ที่ได้นำเสนอแนวโน้มและการพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนทั่วโลกและในเมืองไทย พร้อม  และคุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในงานบริษัท แซง-โกแบ็ง ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือมาร่วมแสดงด้วย เช่น ยิปรอคตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก, เวเบอร์ตราตุ๊กแก, นอร์ตัน ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนามากมาย ซึ่งได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งแนวคิดไอเดียใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาด้านออกแบบที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต