ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ได้จัดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/62 “การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Design Developments)” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม พระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาคารรักษาสิ่งแวดล้อม, คุณศิริทิพย์ หาญทวีวงศา, กรรมการผู้จัดการ Greendwell Co,Ltd. ผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, คุณธานินทร์ แสงสร้อย คุณกัตติกา สนิทราษฎร์ สถาปนิกจาก Architects and Associates Co.,Ltd. (A&A), คุณ Pascal Eveillard, SG Sustainable Construction Director ที่ได้นำเสนอแนวโน้มและการพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนทั่วโลกและในเมืองไทย พร้อม  และคุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในงานบริษัท แซง-โกแบ็ง ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือมาร่วมแสดงด้วย เช่น ยิปรอคตราบ้าน ยิปซัมมาตรฐานระดับโลก, เวเบอร์ตราตุ๊กแก, นอร์ตัน ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนามากมาย ซึ่งได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งแนวคิดไอเดียใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาด้านออกแบบที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.