ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปทุมธานี

อาคารรูปทรงคล้ายกับรูปฟันเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้อาคารสำหรับนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์ ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยและการออกแบบที่แบ่งเป็นสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

 

กลุ่มงานโครงการ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.