ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปทุมธานี

อาคารรูปทรงคล้ายกับรูปฟันเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้อาคารสำหรับนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์ ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยและการออกแบบที่แบ่งเป็นสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

 

กลุ่มงานโครงการ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700