ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปทุมธานี

อาคารรูปทรงคล้ายกับรูปฟันเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้อาคารสำหรับนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์ ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยและการออกแบบที่แบ่งเป็นสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

 

กลุ่มงานโครงการ