ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ Gypframe® ML50A

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ML50A) สำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคารของ ยิปรอค

เทคโนโลยีการขึ้นลอนเหล็กแบบ Ultra Steel ™ : ติดตั้งง่าย รวดเร็ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์เต็มระบบ

ประกอบด้วยโครงคร่าวเหล็กหน้าตัดตัวซี ใช้เป็นโครงคร่าวหลักและโครงคร่าวซอย ติดตั้งระบบแขวนด้วยลวดพร้อมสปริงปรับระดับ การติดตั้งจึงทำได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และให้ความแข็งแรงดี

คุณสมบัติพิเศษ

  • คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน / เมตร
  • ทนทาน ไม่เป็นสนิม โครงคร่าวเหล็กผ่านกรรมวิธีจุ่มร้อนโดยมีมวลของสังกะสีที่ชุบหนา 220 กรัม / ตร.ม. เพิ่มคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีขึ้นตาม มอก. 863-2532
  • เพิ่มการรับน้ำหนักได้ดีขึ้น พื้นผิว UltraSTEEL™ เป็นการขึ้นลอนบนผิวเหล็กลายสมมาตรทั้งสองด้าน จึงสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น โดยใช้ความหนาเหล็กเท่าเดิม จะมีความหนาเหล็กรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นผิวของโครงคร่าวเหล็กทั่วไป
  • ลดปัญหาเรื่องสกรูรูด พื้นผิว UltraSTEEL™ ที่เป็นลอน จะช่วยล๊อคบริเวณหัวสกรูให้ยึดติดแน่นกว่าโครงคร่าวเหล็กทั่วไป จึงลดปัญหาสกรูรูดระหว่างการติดตั้งได้
  • สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผิว UltraSTEEL™ ทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุเป็นไปได้อย่างสะดวกในสถานที่ติดตั้ง

การใช้งาน

1. ยึดฉากริบฉาบเรียบ GA1 กับพนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รูเข้ากับใต้ - พื้นชั้นถัดไปเพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบ + 2 ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะไม่เกิน1.20x1.20ม. เข้ากับชุดคิ้วโครง ML1A โดยใช้สปริงปรับ ด้วยพุกเหล็ก6มม. แนะนําให้เสริมโครงคร่าวหลัก ระดับและขอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. ชุดแรกห่างจากพนัง 30 ซม.

2. วัดระยะความสูงจากฉากรีบฉาบเรียบถึงท้องพื้นชั้นถัดไปเพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบเข้ากับชุดหิ้วโครง โดยใช้สปิงปรับระดับและงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้  (หรืออาจใช้ฉากริมฉากเรียบ GA1 แทนในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มม.)

3. นําชุดแขวนที่ประกอบไว้ ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รูที่เตรียมไว้ทั้งหมด

4. นําโครงคร่าว MIL50A ที่ใช้เป็นโครงคร่าวหลัก ขึ้นวางลงในขอของชุดหัวโครง ML1A จนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลัก MIL50A ทุกระยะทาง 1.20 ม.

5. นําโครงคร่าว  ML50Aที่ใช้เป็นโครงคร่าวชอย ขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อคโครง MIL9Aโดยติดตั้งทุกระยะห่าง 40ซม.สําหรับติดตั้งแผ่นยิปซัมหนา 9 มม.

6. ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยิปซัม Gyproc® ขึ้นติดตั้ง และฉาบรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อ Gyproc™ Jointing ให้เรียบร้อย

Extra information

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

งานฝ้าเพดานยิปซับฉาบเรียบ Gyproc® Framing ML50A ของ ยิปรอค

ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์

ใช้ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีรุ่นยิปรอค ฟรมมีจ เอ็ม แอล50เอ (Gyproc® Framing ML50A) ของ ยิปรอค ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตันเมตร โดยมีมวลสังกะสีที่เคลือบไม่น้อยกว่า 220 กรัม/ตรม. ผ่านกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงโดยการขึ้นลอนบน ผิวเหล็กUltraSTEEL" โดยความหนาสอนเหล็กหลังการขึ้นรูปมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. พร้อมอุปกรณ์ และระบบแขวนตามมาตรฐานของผู้พลีต ได้แก่ 

  • โครงคร่าวหล็กและโครงคร่าวรอง ML50A ความหนาเหล็กรูบสังกะดีไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
  • ฉากริม GA1 ความหนาเหล็กฐบสังกะสีไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
  • ระบบแขวนให้ใช้ลวด 4 มม. สปริงปรับระดับ พุกเหล็ก 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 

แผ่นยิปซั่มและการฉาบรอยต่อเสียบ

ใช้เป็นยิปซัม ยิปรอค ของ ยิปรอค ตามมาตรฐานตาม มอก.219-2552 ความหนา 9 มม. ขนาด 1.20x240 ม. ขอบลาด ชนิดต่าง ๆ ตามที่ระบุในแบบ ได้แก่ชนิดธรรมดา สําหรับงานฝ้าเพดานทั่วไป ชนิดทนความขึ้นบริเวณ ห้องน้ําหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง ชนิดบูอลูมิเนียมฟอล์ย สําหรับฟ้าใต้หลังคา และบริเวณที่มี Condensation ตามที่ระบุในแบบ ยึดติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูยิปซ็น 25 มม. โป้วหัวสกรูและฉาบรอยต่อเสียบด้วยเทป และปูนฉาบ รอยต่อยิปซัมยิปรอค ของ ยิปรอค

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์

Drawing

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.