ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ GypFrame™ ML50A

เป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในอาคารของ ยิปรอค ประกอบด้วยโครงคร่าวเหล็กหน้าตัดตัวซี ใช้เป็นโครงคร่าวหลักและโครงคร่าวซอย ติดตั้งระบบแขวนด้วยลวดพร้อมสปริงปรับระดับ การติดตั้งจึงทำได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา และให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม

GypFrame-ML50A

คุณสมบัติพิเศษ

  • คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน / เมตร
  • ทนทาน ไม่เป็นสนิม โครงคร่าวเหล็กผ่านกรรมวิธีจุ่มร้อนโดยมีมวลของสังกะสีที่ชุบหนา 220 กรัม / ตร.ม. เพิ่มคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีขึ้นตาม มอก. 863-2532
  • เพิ่มการรับน้ำหนักได้ดีขึ้น พื้นผิว UltraSTEEL™ เป็นการขึ้นลอนบนผิวเหล็กลายสมมาตรทั้งสองด้าน จึงสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น โดยใช้ความหนาเหล็กเท่าเดิม จะมีความหนาเหล็กรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นผิวของโครงคร่าวเหล็กทั่วไป
  • ลดปัญหาเรื่องสกรูรูด พื้นผิว UltraSTEEL™ ที่เป็นลอน จะช่วยล๊อคบริเวณหัวสกรูให้ยึดติดแน่นกว่าโครงคร่าวเหล็กทั่วไป จึงลดปัญหาสกรูรูดระหว่างการติดตั้งได้
  • สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผิว UltraSTEEL™ ทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุเป็นไปได้อย่างสะดวกในสถานที่ติดตั้ง

การใช้งาน

1. ยึดฉากริบฉาบเรียบ GA1 กับพนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รูเข้ากับใต้ - พื้นชั้นถัดไปเพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบ + 2 ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะไม่เกิน1.20x1.20ม. เข้ากับชุดคิ้วโครง ML1A โดยใช้สปริงปรับ ด้วยพุกเหล็ก6มม. แนะนําให้เสริมโครงคร่าวหลัก ระดับและขอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. ชุดแรกห่างจากพนัง 30 ซม.

2. วัดระยะความสูงจากฉากรีบฉาบเรียบถึงท้องพื้นชั้นถัดไปเพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบเข้ากับชุดหิ้วโครง โดยใช้สปิงปรับระดับและงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้  (หรืออาจใช้ฉากริมฉากเรียบ GA1 แทนในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มม.)

3. นําชุดแขวนที่ประกอบไว้ ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รูที่เตรียมไว้ทั้งหมด

4. นําโครงคร่าว MIL50A ที่ใช้เป็นโครงคร่าวหลัก ขึ้นวางลงในขอของชุดหัวโครง ML1A จนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลัก MIL50A ทุกระยะทาง 1.20 ม.

5. นําโครงคร่าว  ML50Aที่ใช้เป็นโครงคร่าวชอย ขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อคโครง MIL9Aโดยติดตั้งทุกระยะห่าง 40ซม.สําหรับติดตั้งแผ่นยิปซัมหนา 9 มม.

6. ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยิปซัม Gyproc® ขึ้นติดตั้ง และฉาบรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อ Gyproc™ Jointing ให้เรียบร้อย

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

งานฝ้าเพดานยิปซับฉาบเรียบ Gyproc® Framing ML50A ของ ยิปรอค

ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์

ใช้ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีรุ่นยิปรอค ฟรมมีจ เอ็ม แอล50เอ (Gyproc® Framing ML50A) ของ ยิปรอค ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตันเมตร โดยมีมวลสังกะสีที่เคลือบไม่น้อยกว่า 220 กรัม/ตรม. ผ่านกระบวนการเพิ่มความแข็งแรงโดยการขึ้นลอนบน ผิวเหล็กUltraSTEEL" โดยความหนาสอนเหล็กหลังการขึ้นรูปมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. พร้อมอุปกรณ์ และระบบแขวนตามมาตรฐานของผู้พลีต ได้แก่ 

  • โครงคร่าวหล็กและโครงคร่าวรอง ML50A ความหนาเหล็กรูบสังกะดีไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
  • ฉากริม GA1 ความหนาเหล็กฐบสังกะสีไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
  • ระบบแขวนให้ใช้ลวด 4 มม. สปริงปรับระดับ พุกเหล็ก 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 

แผ่นยิปซั่มและการฉาบรอยต่อเสียบ

ใช้เป็นยิปซัม ยิปรอค ของ ยิปรอค ตามมาตรฐานตาม มอก.219-2552 ความหนา 9 มม. ขนาด 1.20x240 ม. ขอบลาด ชนิดต่าง ๆ ตามที่ระบุในแบบ ได้แก่ชนิดธรรมดา สําหรับงานฝ้าเพดานทั่วไป ชนิดทนความขึ้นบริเวณ ห้องน้ําหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง ชนิดบูอลูมิเนียมฟอล์ย สําหรับฟ้าใต้หลังคา และบริเวณที่มี Condensation ตามที่ระบุในแบบ ยึดติดกับโครงคร่าวด้วยสกรูยิปซ็น 25 มม. โป้วหัวสกรูและฉาบรอยต่อเสียบด้วยเทป และปูนฉาบ รอยต่อยิปซัมยิปรอค ของ ยิปรอค

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์