ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบทนชื้นพิเศษ แข็งแรงทนทาน ช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อราบนฝ้าเพดาน เติมเต็มความสุขและความสะดวกในการปรับแต่งบ้าน

Conceal-MR_Sketch

คุณสมบัติพิเศษ

  • แผ่นยิปซัมมีความทนชื้นสูง
  • ไม่เกิดการซึมของน้ำ และเชื้อรา
  • แข็งแรง ทนทาน
  • สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน

เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำ หรือบริเวณที่ได้รับความชื้นมากภายในบ้าน

กลุ่มงานโครงการ

ที่อยู่อาศัย

ส่วนประกอบภายในระบบ

วิธีการติดตั้ง

Related products

Conceal MR สามารถติดตั้งได้โดยผลิตภัณฑ์ดังนี้