ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยิปเฟรม เอ็กซ์ ลายน์ โครงคร่าวงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอค

ยิปเฟรม เอ็กซ์ ลายน์ กลุ่มโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีงานระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปรอค

เทคโนโลยี การขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR profile™

*ผลิตภัณฑ์นี้ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ตามมาตรา 62 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2552

คุณสมบัติพิเศษ

 • Strong แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม การขึ้นลอนแบบ VECTOR Profile™ ขึ้นลอนบนผิวเหล็กแบบลายสมมาตรทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้มีความหนาเพิ่มขึ้น 2เท่า เมื่อเทียบกับพื้นผิวแบบเรียบของโครงคร่าวเหล็กทั่วไป 

 • Quality คุณภาพสูง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

 • Easy Installation ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ใช้ได้ทั้งงาน ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบและระบบผนัง

การใช้งาน

 • GypframeX_easy_to_cut
  ง่ายต่อการตัด
 • GypframeX_easy_to_screw
  ง่ายต่อการยิงสกรู
 • GypframeX_easy_to_boxing_stud
  ง่ายต่อการประกอบโครง
 • GypframeX_easy_to_joint
  ง่ายต่อการฉาบ ไม่แตกร้าว

ข้อมูลทางเทคนิค

หน่วยการวัดผลิตภัณฑ์

Drawingความหนา (มม.)ความกว้าง (ซม.)Height (มม.)ความยาว (ซม.)
ยิปเฟรม เอ็กซ์ไลน์ 5 (X Line 5)0.53714400
ฉากริมฉาบเรียบ เอ็กซ์ เอ 5 (XA 5) 0.52525240
ยิปเฟรม เอ็กซ์ไลน์ 4 (X Line 4)0.435124
ฉากริมฉาบเรียบ เอ็กซ์ เอ 4 (XA 4)	0.320202.4

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.