ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร

แซง-โกแบ็งร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร

พนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร โดยมี แพทย์หญิงศรัณยา ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มบริการทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนพนักงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตัวแทนพนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศนราดูร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 319,941 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนสถาบันฯ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ อีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแพทย์และพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัยให้กับประชาชนไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ พนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย จาก 5 กลุ่มธุรกิจ คือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน), บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท เซนต์-โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บี พี บี เอเชีย จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินโดยใช้ระบบสำรวจออนไลน์ และทำการรวบรวมเงินบริจาคผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนด้านสุขอนามัย

พนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร โดยมี แพทย์หญิงศรัณยา ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มบริการทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนพนักงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตัวแทนพนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศนราดูร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 319,941 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนสถาบันฯ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ อีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแพทย์และพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัยให้กับประชาชนไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ พนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย จาก 5 กลุ่มธุรกิจ คือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน), บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท เซนต์-โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บี พี บี เอเชีย จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินโดยใช้ระบบสำรวจออนไลน์ และทำการรวบรวมเงินบริจาคผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนด้านสุขอนามัย

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.