ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร

ยิปรอค ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จากดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Green Mining Award 2018

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” นำโดยคุณบรรจบ แก้วคง ผู้จัดการโรงงานบางปะอิน ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จากดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Green Mining Award 2018 โดยรางวัลนี้ ถือเป็นการยกย่องมาตรฐานการดำเนินงานของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาบางปะอิน ที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิน สังคม และประเทศอย่างยั่งยื่นต่อไป โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา

เว็บไซต์ ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์