ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ISSUU

ระบบผนังยิปไลน์เนอร์ IWL เป็นระบบผนังยิปซัมที่มีน้ำหนักเบา และไม่รองรับน้ำหนักจากโครงสร้างภายนอก (Non-Loadbearing) ซึ่งทำการติดตั้งระบบผนังในส่วนของผนังด้านในบ้านที่ติดกับภายนอก โดยการกรุทับผนังเดิมด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด เพื่อเเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องคุณสมบัติของการทนไฟและการกั้นเสียงระหว่างห้อง โดยเหมาะที่จะใช้กับการติดตั้งผนังใหม่ หรือต่อเติมผนังส่วนที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติพิเศษ

  • น้ำหนักเบา เริ่มต้นเพียง 10 กก./ตร.ม.
  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน
  • สามารถปรับช่องว่างระหว่างผนังเดิมกับแผ่นยิปซัมบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงได้ดีขึ้น

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่จะใช้กับการติดตั้งผนังใหม่ หรือต่อเติมผนังส่วนที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงระหว่างห้องให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนประกอบภายในระบบ