ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ระบบผนังยิปไลน์เนอร์ IWL เป็นระบบผนังยิปซัมที่มีน้ำหนักเบา และไม่รองรับน้ำหนักจากโครงสร้างภายนอก (Non-Loadbearing) ซึ่งทำการติดตั้งระบบผนังในส่วนของผนังด้านในบ้านที่ติดกับภายนอก โดยการกรุทับผนังเดิมด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด เพื่อเเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องคุณสมบัติของการทนไฟและการกั้นเสียงระหว่างห้อง โดยเหมาะที่จะใช้กับการติดตั้งผนังใหม่ หรือต่อเติมผนังส่วนที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติพิเศษ

  • น้ำหนักเบา เริ่มต้นเพียง 10 กก./ตร.ม.
  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน
  • สามารถปรับช่องว่างระหว่างผนังเดิมกับแผ่นยิปซัมบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงได้ดีขึ้น

การใช้งาน

เหมาะสำหรับที่จะใช้กับการติดตั้งผนังใหม่ หรือต่อเติมผนังส่วนที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงระหว่างห้องให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนประกอบภายในระบบ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.