ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ระบบผนังยิปซัม เพื่อกั้น-แบ่งพื้นที่ในอาคาร

ผนังยิปซัมสำหรับกั้น-แบ่งการใช้พื้นที่ภายในอาคาร โดยใช้โครงคร่าวเหล็ก C-STUD และ U-TRACK พร้อมปิดทับด้วยแผ่นยิปซัม ยิปรอคทั้ง 2 ด้าน