ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ระบบและโซลูชั่น

ระบบของเราได้รับการออกแบบตามจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะด้านโดยช่างเทคนิคผู้มากประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทายของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน