ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ระบบฝ้าเพดานโค้ง ใช้เพื่อสร้างความสวยงามจากส่วนโค้งเว้าของตัวฝ้าโดยที่รัศมีต่ำสุดที่ 900 มม. (ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นยิปซัมบอร์ด) ทั้งนี้สามารถติดตั้งได้เหมือนฝ้าฉาบเรียบ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษเพิ่ม

คุณสมบัติพิเศษ

  • ใข้แผ่นยิปซัมบอร์ด
  • สามารถติดตั้งได้เหมือนฝ้าฉาบเรียบ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือพิเศษเพิ่ม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ สำนักงาน, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, อาคารพาณิชย์, คอมโดมิเนียม, และบ้านพักอาศัย

ส่วนประกอบภายในระบบ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.