ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษจับรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 12 ต.ค. 60

รางวัลที่ 1  TOYOTA Revo Smart Cab 2.4J Plus 

คุณวันชัย   กลิ่นจันทร์ 084-692xxxxรางวัลที่ 2 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณปรีชา ปัญญาเมือง 085-116xxxx

คุณเจะมะกอเซ็ง  เจะอุมา 080-706xxxx

คุณเสาร์ รุ่งรัตน์ 084-826xxxx

คุณนิรชร พันธนาเสวี 081-611xxxx

คุณอำนวย อภิชาติวัลลภา 081-440xxxx

 

รางวัลที่ 3 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณปิยรัตน์ เอี้ยงสำอางค์ 081-733xxxx

คุณดำรงพล  ประสาททอง 081-865xxxx

คุณอวิรุทธิ์ สุนทรานันทกิจ 095-518xxxx

คุณกัญญา ขำศิริ 092-916xxxx

คุณประถมพล ภูมิดำรงค์ 083-890xxxx

คุณมะกอเบ   ลาเตะ 081-543xxxx

คุณประภา เชยบุปผา 094-542xxxx

คุณรัตนาวรรณ สิมะวิบูลย์ 089-829xxxx

คุณปุณวัชร ลืมรังสิมา 088-164xxxx

คุณวิชา  หันตรา 081-583xxxx

คุณสุวิชัย ราชบุตร์ 081-485xxxx

คุณภัทรชัย ลิมิตดารา 086-796xxxx

คุณพีร์ ภูรีพรรษวงศ์ 081-456xxxx

คุณวรรณี แซ่อั้ง 082-688xxxx

คุณ หรรษา บุญมาโนน 089-234xxxx

รางวัลที่ 4  เสื้อแจ๊คเก็ต Gyproc จำนวน 30 รางวัล

คุณคำแสง นามนวล 083-571xxxx

คุณสายน้อย ผาลิตา 081-742xxxx

คุณประจักษ์ คำมามูล 098-121xxxx

คุณสมใจ สรแสดง 085-343xxxx

คุณกาจ สิริชนะวัฒน์ 083-399xxxx

คุณพยอม พุ่มใย 089-410xxxx

คุณธัญพิมล บุญเที่ยง 091-479xxxx

คุณประพจน์ สิงห์อินทร์ 086-883xxxx

คุณศักดิ์กมล ทาจำรัส 095-668xxxx

คุณประจักษ์ แสวงพล 087-811xxxx

คุณสุนัน แสงเนตร 091-816xxxx

คณเสกสรรค์ สุพตะ 095-369xxxx

คุณธงชัย ต้นเทียน 080-555xxxx

คุณกิตติ ชัยวานิชกุล 081-804xxxx

คุณชำนาญ ใจดี 086-329xxxx

คุณมานิตย์ ชาตรีนนท์ 080-571xxxx

คุณสุรพงษ์ ปิงสุแสง 089-560xxxx

คุณดวงดี สุขเกษม 092-295xxxx

คุณอับดุล สามะอาลี 089-879xxxx

คุณพิเชษฐ์ พระนอน 094-952xxxx

คุณสถิพร รักวินย์ 087-102xxxx

คุณศุภาวีร์ อ่อนพา 081-409xxxx

คุณสุพัฒน์ เขาทอง 081-096xxxx

คุณสามารถ เพชรรัตน์ 061-127xxxx

คุณจันทร์เพ็ญ แสนแก้ว 081-179xxxx

คุณธนรัตน์ วาสุเทพรักษ์ 097-193xxxx

คุณสายชล ใจมัน 081-935xxxx

คุณรัฐเชษฐ์ ชุมภู 080-132xxxx

คุณชวน ทาสีภู 086-773xxxx

คุณวินัย คงสินธ์ 062-594xxxx

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.