ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอคได้รับรางวัล Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” นำโดยคุณอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์  ผู้จัดการโรงงานแหลมฉบัง ได้รับรางวัล Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล จากนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ในโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยรางวัลนี้ ถือเป็นการยกย่องมาตรฐานการดำเนินงานของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาแหลมฉบัง ที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเป็นองค์กรสุขภาวะ ตลอดจนการปรับทัศนคติ เสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านการทำงานให้มีการเติมโตได้อย่างยั่งยืน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา

เว็บไซต์ ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์