ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอคได้รับรางวัล Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” นำโดยคุณอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์  ผู้จัดการโรงงานแหลมฉบัง ได้รับรางวัล Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล จากนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ในโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยรางวัลนี้ ถือเป็นการยกย่องมาตรฐานการดำเนินงานของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาแหลมฉบัง ที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเป็นองค์กรสุขภาวะ ตลอดจนการปรับทัศนคติ เสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านการทำงานให้มีการเติมโตได้อย่างยั่งยืน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา

เว็บไซต์ ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.