ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60รางวัลที่ 1  Yamaha ฟีโน่ รุ่น 125 I จำนวน 1 รางวัล 

คุณสุขเสริญ     คำอ่าง 081-545xxxx

 

รางวัลที่ 2 SAMSUNG J7 Prime จำนวน 2 รางวัล

คุณชาญชัย   ราชพงษ์ 089-278xxxx

คุณนิรันดร์   เถื่อนบัวระบัติ 087-637xxxx

 

รางวัลที่ 3 SONY PORTABLE WIRELESS จำนวน 3 รางวัล

หจก.ดลเดช บิลดิ้ง 085-300xxxx

คุณทรงวุฒิ   พิมพ์พาจันทร์ 089-985xxxx

คุณณิชาภา  นนธิสอน 089-499xxxx

 

รางวัลที่ 4 กระเป๋าช่าง จำนวน 20 รางวัล

หจก.ล้านนาการ์เด้นรีสอร์ท 091-495xxxx

บริษัท เสริมชัยการช่าง จำกัด 085-939xxxx

คุณวีรนุช   ปิ่นยา 091-238xxxx

คุณรัศมี  จิตะแสง 096-102xxxx

คุณประวิทย์   พงษ์ธัญการ 080-117xxxx

คุณธงชัย  เทพิน 063-005xxxx

คุณพรนิภา  แสงจันทร์ 062-107xxxx

บริษัท อาร์.แฮ้งค์ ซัพพลาย จำกัด 090-282xxxx

คุณแดง  เป้าหินตั้ง 089-679xxxx

คุณวชิราพรรณ  วงษ์ทรัพย์ 095-618xxxx

คุณสมพล  ผิวพรรณ 086-771xxxx

คุณเชษฐ์   สิริม่วง 086-001xxxx

คุณธนพล   081-045xxxx

คุณรุ้งวิไลวัลย์  อารีรัก 089-210xxxx

คุณขุนทอง   ถี่ถ้วน 089-796xxxx

คุณวิฑูรย์     ศรีสกุล 083-374xxxx

คุณดารณี    บุตรแสน 062-175xxxx

คุณสมศรี  ศรีเอม 087-732xxxx

คุณพรมมา   วงเวียน 083-383xxxx

คุณกีรติ   ศักดิ์สมบูรณ์ 092-386xxxx

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.