ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60รางวัลที่ 1  Yamaha ฟีโน่ รุ่น 125 I จำนวน 1 รางวัล 

คุณสุขเสริญ     คำอ่าง 081-545xxxx

 

รางวัลที่ 2 SAMSUNG J7 Prime จำนวน 2 รางวัล

คุณชาญชัย   ราชพงษ์ 089-278xxxx

คุณนิรันดร์   เถื่อนบัวระบัติ 087-637xxxx

 

รางวัลที่ 3 SONY PORTABLE WIRELESS จำนวน 3 รางวัล

หจก.ดลเดช บิลดิ้ง 085-300xxxx

คุณทรงวุฒิ   พิมพ์พาจันทร์ 089-985xxxx

คุณณิชาภา  นนธิสอน 089-499xxxx

 

รางวัลที่ 4 กระเป๋าช่าง จำนวน 20 รางวัล

หจก.ล้านนาการ์เด้นรีสอร์ท 091-495xxxx

บริษัท เสริมชัยการช่าง จำกัด 085-939xxxx

คุณวีรนุช   ปิ่นยา 091-238xxxx

คุณรัศมี  จิตะแสง 096-102xxxx

คุณประวิทย์   พงษ์ธัญการ 080-117xxxx

คุณธงชัย  เทพิน 063-005xxxx

คุณพรนิภา  แสงจันทร์ 062-107xxxx

บริษัท อาร์.แฮ้งค์ ซัพพลาย จำกัด 090-282xxxx

คุณแดง  เป้าหินตั้ง 089-679xxxx

คุณวชิราพรรณ  วงษ์ทรัพย์ 095-618xxxx

คุณสมพล  ผิวพรรณ 086-771xxxx

คุณเชษฐ์   สิริม่วง 086-001xxxx

คุณธนพล   081-045xxxx

คุณรุ้งวิไลวัลย์  อารีรัก 089-210xxxx

คุณขุนทอง   ถี่ถ้วน 089-796xxxx

คุณวิฑูรย์     ศรีสกุล 083-374xxxx

คุณดารณี    บุตรแสน 062-175xxxx

คุณสมศรี  ศรีเอม 087-732xxxx

คุณพรมมา   วงเวียน 083-383xxxx

คุณกีรติ   ศักดิ์สมบูรณ์ 092-386xxxx

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์