ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอค เดินหน้าปั้นแรงงานไทยสู่ช่างยิปซัมระดับโลก

ยิปรอค เดินหน้าปั้นแรงงานไทยสู่ช่างยิปซัมระดับโลก

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทของเครือแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างภายในอาคารรายใหญ่ของโลก นำโดยแผนกศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัม ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ “การติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล” และมอบเกียรติบัตรให้แก่ช่างยิปซัมที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

ยิปรอคเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัม รายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ให้การฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล และสามารถให้การอบรมได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการติดตั้งงานผนังและฝ้าเพดานยิปซัมอย่างมืออาชีพ เช่นเดียวกับศูนย์ฝึกอบรมยิปซัมทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและบริการยิปซัมของภูมิภาค เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Gyproc หรือ Facebook