ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค เดินหน้าปั้นแรงงานไทยสู่ช่างยิปซัมระดับโลก

ยิปรอค เดินหน้าปั้นแรงงานไทยสู่ช่างยิปซัมระดับโลก

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทของเครือแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างภายในอาคารรายใหญ่ของโลก นำโดยแผนกศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัม ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ “การติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล” และมอบเกียรติบัตรให้แก่ช่างยิปซัมที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

ยิปรอคเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัม รายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ให้การฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล และสามารถให้การอบรมได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการติดตั้งงานผนังและฝ้าเพดานยิปซัมอย่างมืออาชีพ เช่นเดียวกับศูนย์ฝึกอบรมยิปซัมทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและบริการยิปซัมของภูมิภาค เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Gyproc หรือ Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.