ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร

ยิปรอค สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล Interior League ครั้งที่12 ให้กับกลุ่มสถาปนิกในสาขาออกแบบตกแต่งภายใน

ยิปรอค สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล Interior League ครั้งที่12 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพในสาขาออกแบบตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะสังสรรค์และเชื่อมความสามัคคี รวมถึงบริจาคและสนับสนุนโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2561 และ 6 ตุลาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลSuper Kick (ลาดพร้าวซ.80)

เว็บไซต์ ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์