ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอครุดเพิ่มโกดังแห่งที่ 6 ในสมุทรปราการรองรับเออีซีปี 2558

ยิปรอครุดเพิ่มโกดังแห่งที่ 6 ในสมุทรปราการ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ ยิปรอค และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี เปิดดำเนินการโกดังสินค้าแห่งที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าไปสู่ ยิปรอคเซ็นเตอร์ทั้ง 5 แห่ง และเครือข่ายร้านค้ากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของบริษัทที่ 5% ภายในปี 2557 โดยโกดังสินค้าแห่งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตั้งอยู่บนถนนกิ่งแก้วใกล้กับตัวเมืองกรุงเทพฯ และถนนวงแหวนอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสายหลักสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “การเพิ่มโกดังสินค้าแห่งที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการจากที่มีอยู่เดิม 5 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรีพระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานีสืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่คาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทั้งยังมีระบบโลจิสติกส์ทางถนนที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับจังหวัดโดยรอบ รวมถึงสนามบินและท่าเรือ ทำให้การคมนาคมขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัดต้นทุน

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มมีโรงงานการผลิตที่มีศักยภาพและความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค จำนวน 2 แห่ง คือที่อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตแผ่นยิปซัมรวมกว่า 70 ล้านตารางเมตรต่อปี การเพิ่มโกดังสินค้าของยิปรอคจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าไปสู่ยิปรอคเซ็นเตอร์ทั้ง 5 แห่ง และเครือข่ายร้านค้ากว่า 400 แห่งทั่วประเทศตามเป้าหมายการเติบโต 5% ของบริษัทภายในสิ้นปีนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-640-8600หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Gyproc และ Facebook 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.