ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ยิปรอครุดเพิ่มโกดังแห่งที่ 6 ในสมุทรปราการรองรับเออีซีปี 2558

ยิปรอครุดเพิ่มโกดังแห่งที่ 6 ในสมุทรปราการ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ ยิปรอค และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี เปิดดำเนินการโกดังสินค้าแห่งที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าไปสู่ ยิปรอคเซ็นเตอร์ทั้ง 5 แห่ง และเครือข่ายร้านค้ากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของบริษัทที่ 5% ภายในปี 2557 โดยโกดังสินค้าแห่งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตั้งอยู่บนถนนกิ่งแก้วใกล้กับตัวเมืองกรุงเทพฯ และถนนวงแหวนอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสายหลักสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “การเพิ่มโกดังสินค้าแห่งที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการจากที่มีอยู่เดิม 5 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรีพระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานีสืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่คาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทั้งยังมีระบบโลจิสติกส์ทางถนนที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับจังหวัดโดยรอบ รวมถึงสนามบินและท่าเรือ ทำให้การคมนาคมขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัดต้นทุน

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มมีโรงงานการผลิตที่มีศักยภาพและความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค จำนวน 2 แห่ง คือที่อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตแผ่นยิปซัมรวมกว่า 70 ล้านตารางเมตรต่อปี การเพิ่มโกดังสินค้าของยิปรอคจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าไปสู่ยิปรอคเซ็นเตอร์ทั้ง 5 แห่ง และเครือข่ายร้านค้ากว่า 400 แห่งทั่วประเทศตามเป้าหมายการเติบโต 5% ของบริษัทภายในสิ้นปีนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-640-8600หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ Gyproc และ Facebook